Winnet Skåne

För en jämställd regional utveckling och tillväxt

1

Jämställdhet är en nyckel för regional utveckling och tillväxt i Skåne!

Winnet Skåne är en kunskapsorganisation som arbetar för att öka kunskapen, intresset och engagemanget för jämställd regional utveckling och tillväxt. Det gör vi genom kunskapshöjande insatser, samverkan och praktiskt förändringsarbete.


Vill du bli medlem i Winnet Skåne? Föreningen ska verka för lika villkor och förutsättningar i frågor kopplade till jämställd regional utveckling, med jämställda möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Läs mer här.

hela_rgb