Winnet Skåne

För en jämställd regional utveckling och tillväxt

1

Winnet Skåne arbetar tillsammans med andra aktörer för att öka intresset, engagemanget och kunskaperna för jämställd regional utveckling och tillväxt.


Vill du bli medlem i Winnet Skåne? Föreningen ska verka för lika villkor och förutsättningar i frågor kopplade till jämställd regional utveckling, med jämställda möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Läs mer här.

hela_rgb