Historik om Winnet Skånes verksamhet

Winnet Skåne hade fram till oktober 2015 verksamhetsbidrag från Tillväxtverket inom regeringsuppdraget Resurscentra för kvinnor. Syftet med vårt arbete har varit att bidra till jämställdhet inom det regionala tillväxtarbetet i Skåne genom att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande.

Arbetet i Regionalt ResursCentrum för kvinnor i Skåne, RRC, går många år tillbaka i tiden och påbörjades av Jämställdhetsexperterna i Malmöhus län och Kristianstad län efter det uppdrag som Länsstyrelserna fick genom ett regionalpolitiskt beslut 1994.

RRC drevs därefter under många år av Region Skåne, och arbetet har omfattat basverksamhet och projekt och haft upp till fem anställda. Föreningen ResursCentrum för kvinnor i Skåne, FRC är en ideell förening och bildades på initiativ av RRC som en medlemsorganisation för Lokala ResursCentra och nätverk för kvinnor i Skåne 2001.

FRC beslöt från 2011 att använda namnet och varumärket Winnet Skåne, och år 2013 lämnade Region Skåne över huvudmannaskapet för RRC till Winnet Skåne, vilket regleras genom ett samverkansavtal och en årlig finansiering utgår.