Varför skånska jämställdhetskartor?

Skåne-län-3

I april 2014 publicerade Winnet Skåne Vellinge som första jämställdhetskarta i Skåne. Efter det har Landskrona, Kristianstad, Örkelljunga och Tomelilla följt, och i augusti-september publicerar vi Trelleborg och Båstad!

Jämställdhetskartan som metod och koncept kommer från Winnet Västra Götaland. Winnet Skånes syfte är att synliggöra hur jämställdheten ser ut, och att genom jämställdhetskartan belysa kritiska aspekter och uppmuntra till förändring där det brister. Vi vill ha ett Skåne där alla människor oavsett könstillhörighet kan leva och verka på lika grunder!

Läs mer om våra fem första jämställdhetskartor i projektrapporten Kan vi leva och verka på lika villkor? Jämställdheten i fem kommuner.