En jämställd digitala agenda

hjalp-av-familjenmindre
Illustration: Jenny Holmlund, http://www.jennyholmlund.com. Bilden är upphovsrättsskyddad.

År 2011 presenterade dåvarande regeringen sin digitala agenda, IT i människans tjänst: en digital agenda för Sverige, och i samma veva beslutade Region Skåne och Länsstyrelsen att Skåne skulle ta fram en egen regional digital agenda. En process med att ta fram Skånes digitala agenda inleddes, en process som ännu inte slutförts. Winnet Sverige publicerade sin digitala agenda 2013, och i samband med Nordisk Forum i juni 2014 publicerade vi vår. Tanken med Winnet Skånes Digitala Agenda är att sätta de tidigare publicerade digitala agendorna i ett regionalt perspektiv, där vi vill belysa vilka aspekter som vi anser att vi kan och bör arbeta med.

I vår digitala agenda lyfter vi relevanta frågor om digital delaktighet och digitalt innanförskap, och vi vill sätta människan, användaren i fokus och verka för att alla människor i samhället, oberoende av kön, funktionsförmåga, etnicitet, ålder eller annan omständighet, kan bli en del av det digitala innanförskapet, om de önskar. Vi utgår från att digital delaktighet är en angelägenhet för alla i samhället och en viktig demokratifråga, och det är dessutom en viktig fråga för den regionala utvecklingen och för framtiden i Skåne, där alla kompetenser och resurser behöver förvaltas på bästa sätt.

Vi har formulerat vår digitala agenda utifrån tre insatsområden: att motverka stereotypa föreställningar, att främja digitalt innanförskap och att skapa en samverkansplattform. Sedan publiceringen har vi genomfört insatser inom alla tre insatsområden. Vi har bland annat genomfört föreläsningar, dialogmöten och konferenser, och vi arbetar för närvarande med att göra en uppdaterad version där vi summerar vad som hänt sedan publicering.

Du hittar vår digitala agenda här


En reaktion på ”En jämställd digitala agenda

Kommentarer inaktiverade.