Ideell sektor + jämställdhet = sant?

Majoriteten av de siffror som vi samlar i Jämställdhetskartan köps in från SCB, BRÅ och Bolagsverket. Men, det finns en del siffror som vi behöver samla in lokalt. Det handlar dels om siffror över politisk representation, kommunal lönestatistik uppdelat på förvaltning och kön, kommunal chefsstatistik och så listor över ideella föreningar med kommunala bidrag. Listorna sammanställs med kontaktuppgifter, och så skickas en enkätundersökning ut som föreningarna uppmanas att svara på. Enkätundersökningen syftar till att undersöka hur könsfördelningen i styrelser ser ut, om pengarna når föreningar med mans- eller kvinnodominerade medlemskårer och hur fördelningen av funktionärer i föreningen ser ut.

ideella

I vår undersökning fokuserar vi på ideell sektor som helhet, vilket innebär att den täcker in alla typer av bidrag som kommuner delar ut. Det är lätt att se ideell sektor som enkom bestående av idrottsföreningar, och även om idrotten får en stor del av pengarna, inrymmer ideell sektor mycket mer än det. Siffrorna gäller därför såväl idrotten, som kulturföreningar, pensionärsföreningar, byalag och liknande. Resultaten av den enkätundersökning som görs är beroende av svarsfrekvensen, som varierar kommuner emellan. Det gör att siffrorna över ideell sektor bör tas med en viss nypa salt, men ger oss ändå en indikation på något som kommunerna behöver röna mer i. Likväl behöver vi ha med oss att de faktiska pengarna som kommuner delar ut bara är en del av kakan som ideell sektor delar på. Det är lika viktigt att ställa frågor kring hur staden investerar, planerar, fördelar halltider och satsar på ideell sektor, för att få en mer heltäckande bild av hur jämställd den ideella sektorn är.

De siffror som vi tar fram visar att i nästan alla kommuner satsas det mer pengar på ideella föreningar där pojkar dominerar, än i föreningar med flest flickor. Det följer välkända mönster, som lyfts särskilt ofta i relation till idrottsrörelsen. Redan för några år sedan rapporterades det om att Stockholm stad skulle börja satsa mer på flickidrotten, till följd av att tidigare satsningar mest gynnat idrottande pojkar. I Örebro pågår just nu ett treårigt Arvsfondsprojekt, Unga Satsar Jämt, som syftar till att barn och ungdomar ska delta i en jämställd idrott där en tränar och tävlar på lika villkor oavsett kön. Likväl uttalar Riksidrottsförbundet tydligt att ”En sund idrottsrörelse är inkluderande. Det finns plats för både pojkar och flickor, män och kvinnor att delta på lika villkor”.

Läs mer av vår kartläggning och analys av ideell sektor i Vellinge, Landskrona, Kristianstad, Örkelljunga och Tomelilla i vår rapport Kan vi leva och verka på lika villkor? eller kolla själv in statistiken via www.jamstalldhetskartan.se