Detta händer i höst!

När det råder sommarlugn på kontoret och mailen inte plingar frenetiskt, passar det för oss alldeles utmärkt att samla ihop vad vi har gjort i vår, men även planera verksamheten för hösten. Vilka insatser vill vi genomföra? Vilka projekt vill vi växla upp? Vilka mötesplatser vill vi samordna? Ja, sådant går vi och funderar på just nu!

Först och främst, så har vi såklart vår stora konferens Fatta Jämställdhet! den 30 september på Moriska Paviljongen i Malmö (Glöm inte anmäla dig!) Konferensen fungerar både som ett avslut på den verksamhet som vi bedrivit den här programperioden inom Resurscentraprogrammet, likväl som det blir ett startskott inför det arbete som vi tänker att vi vill bedriva framåt. Vi har redan bokat in intressanta föreläsare, och fler kommer det bli! Men, vi håller er på halster till augusti.

Spridningen av våra skånska jämställdhetskartor fortsätter! I augusti-september publicerar vi inte mindre än två nya kommuner: Trelleborg och Båstad, och i samband med det kommer vi att medverka och arrangera flera möten och träffar för att sprida resultaten. Bland annat ska vi hålla en föreläsning om jämställdhet i ideell sektor i Trelleborg, och vi ska även besöka kommunstyrelsen där!

Vi kommer även att släppa en rapport som har koppling till den regionala utvecklingsstrategin för Skåne, Det öppna Skåne 2030. Rapporten beskriver olika aspekter av kvinnors och mäns liv i Skåne, skillnader mellan kommuner, samt problematiserar resultatet utifrån Winnet Skånes perspektiv. Vår ambition är att bidra med ett fördjupat jämställdhetsperspektiv på den regionala utvecklingsstrategin.

Digitala agendan som vi arbetat med 2014-2015 ska uppdateras för att summera insatser vi genomfört och skissera kommande insatser framåt.

Vi har med andra ord en hel del på gång, och vi hoppas ni följer med på resan!