Axplock av insatser inom digitala agendan

Som vi tidigare har skrivit här på bloggen är tanken med Winnet Skånes Digitala Agenda att belysa de aspekter vi kan och bör arbeta med, utifrån frågor om digital delaktighet och digitalt innanförskap. Vi utgår från att digital delaktighet är en angelägenhet för alla i samhället och en viktig demokratifråga, och det är dessutom en viktig fråga för den regionala utvecklingen och för framtiden i Skåne, där alla kompetenser och resurser behöver förvaltas på bästa sätt.

Vi har sedan förra sommaren arbetat med att genomföra vår digitala agenda som vi publicerade under Nordiskt Forum, och vi tänkte passa på att lyfta tre av de insatser som vi genomfört sedan dess.

digitalaagendan

Insatserna har genomförts utifrån våra tre insatsområden, som är att motverka stereotypa föreställningar, att främja digitalt innanförskap och att skapa en samverkansplattform. Mycket fokus låg under hösten 2014 på att synliggöra de frågor som vi lyfter i vår digitala agenda, och vi förde dialoger och diskussioner för att få nya insikter och perspektiv in i vårt arbete. Mycket av det som togs upp under dialoger, är sådant som vi sedan har förvaltat vidare under genomförandet av agendan, för att ytterligare öka kunskapen och få input in i vårt arbete och våra insatser.

Under dialogmöten lyftes bland annat ett behov av att synliggöra frågan om säkerhet på internet, särskilt i relation till företagande. Det ledde till att vi i mars 2015 tillsammans med Aurora i Lund och Företagsservice på Stadsbiblioteket i Lund anordnade en föreläsning om internetsäkerhet för småföretagare med Anders Nyman om säkerhet och hur du undviker att trampa i onödiga fällor.

Något annat som efterfrågats har både varit behovet av grundkunskap, men också mer specialinriktad kunskap, för att främja det digitala innanförskapet. Både när det gäller vardagsnyttan, men framför allt genom att öka den digitala kompetensen i företag. I april anordnade vi därför tillsammans med Föreningen Christina en föreläsning med Anna Åxman på temat framgång på digitala arenor. Anna bjöd på en inspirerande och energifylld föreläsning full med information och handfasta tips kring hur du som företagare kan tänka kring webbaserad kommunikation, för att optimera ditt företagande. Arbetet har tillsammans med Föreningen Christina gått vidare till en metodutvecklingsprocess där vi applicerar success teams som metod på frågan om att utveckla den digitala kompetensen i företag, med syfte att utveckla deras digitala närvaro.

anna åxman
Anna Åxman, www.annaaxman.se

Under Skåne Innovation Week, som pågick första veckan i juni, anordnade vi en konferens om digital kommunikation och företagsutveckling. Annakarin Nyberg och Clara Lidström föreläste på temat Digitalt Entreprenörskap, kopplat till frågor om företag på landsbygden. Programmet bjöd dessutom på goda exempel på hur digitala lösningar kan implementeras i utbildningar, företag och verksamheter.

annakarin
Annakarin Nyberg, www.annakarinnyberg.se
claraannakarin
Annakarin Nyberg och Clara Lidström

Planen framåt är att fortsätta arbetet med metodutvecklingsprocessen, och att summera upp all den kunskap och alla de erfarenheter som vi samlat in under arbetets gång. Under hösten kommer vi att publicera en uppdaterad digital agenda, som inte bara summerar de insatser som vi genomfört, utan som verkar framåtsyftande. Så, håll utkik för mer inom området från oss!