En ”tyst” revolution i högskolans värld

Under 1980-talet hade män en något högre utbildningsnivå än kvinnor. I dag är det kvinnor som är i majoritet på de högre utbildningarna. Aldrig tidigare har en så stor förändring skett på så kort tid inom utbildningsområdet. I mitten av 80-talet hade cirka 25 % av befolkningen, både kvinnor och män (25-34 år), förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå, 8-10 % hade då en eftergymnasial utbildning på minst 3 år. I dag är det desto mindre vanligt att ha förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå, ungefär 25 % av männen och 37 % av kvinnorna i denna åldersgrupp har lägst 3-årig eftergymnasial utbildning.

hogskoleutbildning

Höga utbildningsnivåer för kvinnor avspeglas dock inte nödvändigtvis i lönekuvertet. Skånska kvinnor tjänar mindre än män, både som anställda och som företagare.

I september släpper vi en rapport som lyfter fler områden inom regional utveckling med koppling till jämställdhet, då kan du bland annat läsa mer om bland annat utbildning och inkomster.