Har jämställdheten blivit bättre hos skånska kluster- och innovationsfrämjande aktörer?

2005 genomförde Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne den första kartläggningen av jämställdheten i skånska kluster- och innovationsfrämjande miljöer, då fokuserades könsfördelning i styrelser och bland VD-/projektledarposter. Kartläggningen visade att kvinnor var starkt underrepresenterade på dessa positioner.

2008 följdes rapporten upp av Regionalt ResursCentrum för kvinnor i Skåne. Den visade inga nämnvärda förändringar, förutom att andelen kvinnor i ledande position hade ökat något.

Under 2013/2014 fortsatte Winnet Skåne (tidigare Regionalt ResursCentrum för kvinnor i Skåne) arbetet med att kartlägga jämställdheten och kunde konstatera att det skett en del förändringar inom kluster- och innovationsområdet. Dels att det finns betydligt fler aktörer som verkar inom området och dels att begreppet innovation har utvidgats. Kartläggningen 2013/2014 ledde vidare till en utökad kartläggning, som undersökte hur aktörernas medel fördelas mellan kvinnor och män.

Resultatet av alla kartläggningar, diskussioner och förslag på arbete framöver presenteras i rapporten Hur har jämställdheten utvecklats hos skånska kluster- och innovationsfrämjande aktörer?