Ny jämställdhetsstatistik över Skåne!

Ikvinnorochmäniskåne slutet på juni publicerade Länsstyrelsen Skåne en uppdaterad upplaga av Kvinnor och män i Skåne. Den nya statistiken visar både positiva och negativa förändringar i Skåne, men Sara Lhådö, jämställdhetssakkunnig på Länsstyrelsen Skåne, konstaterar framför allt att utvecklingen mestadels står still.

De fyra jämställdhetspolitiska målen bryts i skriften ner på regional nivå, och utgår från Skånes jämställdhetsstrategi.

Den uppdaterade statistiken visar bland annat en förbättring vad gäller kvinnors representation i kommunstyrelserna. 2013 var det 14 av 33 kommuner med jämn könsfördelning. Idag är det 18 av 33. Malmö är den enda kommunen där kvinnor är i majoritet. I Kommunfullmäktige har 18 av 33 kommuner en jämn könsfördelning (inom spannet 40-60 %).

Samtidigt så konstateras det också att 66 % av kvinnor i Skåne jobbar heltid idag, jämfört med 63 procent för två år sedan. Men mer än dubbelt så många kvinnor som män är fortfarande deltidsarbetslösa och fler kvinnor än män har timanställning.

Den uppdaterade statistiken visar att ohälsotalet är högre bland kvinnor än bland män i alla kommunerna. 2014 var skillnaden mellan kvinnors och mäns ohälsotal störst i Perstorp och minst i Malmö.

Du hittar Kvinnor och män i Skåne 2015 här.