Insikt ger bättre utsikt 16 september

gridInsikt

Den 16 september bjuder Winnet Skånes medlemmar Grid in till en heldagskonferens på Lorensdal i Vellinge. Konferensen är en del av projektet Dubbel Kraft, som Grid haft stöd från Tillväxtverket för sedan 2013. Dagens fokus är tillväxt och entreprenörskap och det bjuds in till en matnyttig dag med många intressanta talare och diskussioner.

Konferensen riktar sig till dig som:

  • är politiker
  • arbetar i Vellinge kommun
  • finansierar eller stödjer företagsetableringar
  • driver företag i Vellinge kommun
  • arbetar med Lokala resurscentrum i Skåne

Konferensen anordnas i samverkan med Winnet Skåne och mer information och anmälan hittar ni här.