Trelleborg på Jämställdhetskartan!

skaneIdag publiceras Trelleborg som sjätte skånska kommun på www.jamstalldhetskartan.se! Jämställdhetskartan ger dig svar på frågan om hur jämställdheten i Trelleborgs kommun ser ut och synliggör behov av förändring för att skapa ett Trelleborg där alla kan leva och verka på lika villkor.

Trelleborgs resultat visar att kommunen följer etablerade mönster i samhället. Även om kvinnor är mer välutbildade, har män en mer fördelaktig ekonomisk situation, de dominerar på högre positioner i kommunens näringsliv och drabbas i mindre utsträckning än kvinnor av ohälsa. Samtidigt är Trelleborg den kommun bland de medverkande kommunerna i Jämställdhetskartan som har störst andel kvinnor som styrelseordföranden i de kommunala bolagen.

Jämställdhetskartan bygger på könsuppdelad statistik på kommunnivå och är framtagen med syfte att synliggöra frågor om jämställdhet och används för att analysera jämställdheten i ideell, privat och kommunal sektor utifrån de fyra jämställdhetspolitiska målen. Publiceringen sker i samarbete med Trelleborgs kommun och Viqtoria – företagssamma kvinnor i Trelleborg.

I september kommer resultaten bland annat presenteras för Trelleborgs kommunstyrelse och under Tjejveckan, som är en del av Trelleborgs kommuns satsning på flickidrotten.

För mer information, kontakta Winnet Skånes projektledare Matilda Andersson på matilda.andersson@winnet.se.