Nyhet! Podcast om Jämställdhetskartan och Skånestatistik

Har du inte tid att läsa kanske du har tid att lyssna? Nu testar vi något nytt, nämligen att göra podcasts, för att informera om vår verksamhet. I inslaget berättar vi på Winnet Skåne om hur vi arbetar med Jämställdhetskartan och statistik som ett sätt att analysera och lyfta frågor om jämställdhet i Skåne. I inslaget hör ni Matilda Andersson och Sofie Karlberg, båda projektledare på Winnet Skåne, som blir intervjuade av Vesna Maldaner.

Foto: Nikita Frohm

Om Jämställdhetskartan

Winnet Skåne har i samarbete med Winnet Västra Götaland och Region Skåne tagit fram Jämställdhetskartan med syfte att synliggöra frågor om jämställdhet. Jämställdhetskartan används för att analysera jämställdheten i ideell, privat och kommunal sektor utifrån de fyra jämställdhetspolitiska målen och målar upp en statistisk bild av verkligheten.

Jämställdhetskartan är ett verktyg och en del av Winnet Skånes uppdrag att kritiskt granska och synliggöra de strukturer som begränsar kvinnors inflytande och delaktighet och som försämrar kvinnors förutsättningar att leva och verka på samma villkor som män.

Jämställdhetskartan finns på www.jamstalldhetskartan.se, där du kan klicka dig fram bland statistisk som presenteras på ett lekfullt och tydligt sätt.