Podcast om digitalisering och Success Teams

Lyssna på hur Winnet Skåne arbetar med digitaliseringsfrågor genom vår digitala agenda och hur föreningen Christina i Kristianstad utvecklar medlemmarnas digitala närvaro med hjälp av Success Teams.

I inslaget hör ni bland annat Margareta Hjelmqvist, ordförande i föreningen Christina, företagaren Annika Bäckman och Matilda Andersson, projektledare på Winnet Skåne.

Foto: Nikita Frohm

Winnet Skåne har tagit fram en digital agenda som sätter fokus på relevanta frågor om digital delaktighet och digitalt innanförskap. Agendan sätter människan, användaren, i fokus och verkar för att alla människor i samhället, oberoende av kön, funktionsförmåga, etnicitet, ålder eller annan omständighet, kan bli en del av det digitala innanförskapet, om de så önskar.

Agendan kan du ladda ner här.