Detaljerat program för konferensen Fatta Jämställdhet! den 30 september

  • 08:45: Registrering och fika

  • 09:15: Välkommen!

Katarina Erlingson, ordförande Winnet Skåne och Amela Hodzic, regionråd (S)

  • 09:35: 3 år med jämställd regional utveckling i fokus

Bodil Nilsson, verksamhetsledare Winnet Skåne

  • 09:50: Statistik som verktyg för förändring

Matilda Andersson och Sofie Karlberg, projektledare, Winnet Skåne

  • 10:25: Arbetsmetoder för förändring: Exempel från Trelleborgs kommun

Magnus Dahlberg, personalchef och Annika Hansson, miljöstrateg och projektledare

  • 10:55: Kreativ Kvart

  • 11:10: Region Skåne om jämställdhet och regional utveckling

Carin Daal, enhetschef, och Rozalia Weisz, näringslivsutvecklare, Region Skåne Näringsliv

  • 11:35: Så här jobbar vi! – skånska nätverk berättar

Lisbeth Böhm, Grid och Maria Pålsson, Internationella kvinnoföreningen

  • 12:00: Lunch

  • 13:15: Kartläggning av innovationsfrämjare – vad har hänt på 10 år?

Pia Vingestråhle, författare, föreläsare, coach, ledarskapskonsult – Framtidens ledarskap®

  • 13:45: Arbetsmetoder för förändring: Exempel från skånska kluster och innovationsfrämjande aktörer

Media Evolution

  • 14:15: Kreativ kvart

  • 14:30: Fika

  • 14:45: Världen enligt Nour El-Refai

Nour El-Refai, skådespelare, komiker och programledare

  • 15:15: Nu fattar vi jämställdhet, eller? – panelsamtal

  • 16:00: Vilka bollar fortsätter vi att rulla?

  • 16:30: Tack för idag!

 Programmet finns som PDF här och anmälan sker via länken här!