Ny rapport från Winnet Skåne: Kvinnors och mäns liv i Skåne

Winnet Skåne arbetar för en jämställd regional utveckling och tillväxt i Skåne. Det gör vi på olika sätt, bland annat genom att bidra med fakta och kunskap om kvinnors och mäns liv i Skåne och hur jämställdheten utvecklas i länet. Den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030, tillsammans med flera andra strategier, anger riktningen för länet och är därför betydelsefull för Winnet Skånes verksamhet. Utvecklingsstrategin antogs 2014.Bild omslagVi vill bidra till det fortsatta arbetet med strategin genom att ytterligare synliggöra villkoren för kvinnors och mäns liv i Skåne. Vårt arbete ska leda till förbättrade förutsättningar att leva och bo i Skåne. Vi vill också bidra till ökat inflytande och delaktighet för en god regional utveckling.

Rapporten visar att det på de allra flesta områden, som till exempel inom utbildning, ekonomi, hälsa och företagande, finns könsskillnader. Det är konsekvenser av att kvinnor och män gör olika val, men också av att kvinnor och män har olika förutsättningar att göra val. Hur ser utmaningarna och möjligheterna ut för Skåne ur ett könsperspektiv? Vilka skillnader och likheter finns mellan skånska kvinnor och män och hur skiljer det sig mellan kommunerna?

Rapporten Kvinnors och mäns liv i Skåne ska leda till ökade kunskaper om kvinnors och mäns villkor i olika delar av Skåne samt bidra till arbetet för en jämställd regional tillväxt. Winnet vill att Skåne ska fatta jämställdhet, med det menar vi både fatta som i förstå och inse, men även fatta som i ta tag i. Vi hoppas att detta kunskapsunderlag ska leda fram till båda delarna.

Ladda ner rapporten Kvinnors och mäns liv i Skåne.