Winnet Skåne på Näringslivsdagen Skåne Nordost!

Näringslivsdagen

Den 10 november går Näringslivsdagen Skåne Nordost av stapeln och Winnet Skåne finns på plats under SAK-mässan 12.30-16.30, kom gärna fram till oss och prata jämställdhet och regional utveckling och tillväxt!

I vår monter kommer vi bland annat att fokusera på det arbete som vi gjort i relation till digitaliseringsfrågor och företagsutveckling, och samarbetar kring mässan med Christina – föreningen för företagsamma kvinnor i Kristianstad.

Sedan i våras har vi tillsammans arbetat med en metodutveckling, med syfte att öka den digitala kompetensen i företag och företagets digitala närvaro. Metodutvecklingen utgår från successteam som metod, och genom en ökad digital närvaro ser vi möjligheter till att optimera företags chans till försäljning via nya kanaler och att nå ut till en bredare kundkrets. Successteamen fungerar ungefär som en informell styrelse i företaget och målen med metoden är att:

  • Identifiera och formulera mål.
  • Dra nytta av de andra deltagarnas förslag och idéer.
  • Vidareutveckla företagaren och företagets potential.

Vårt mål har varit att de tematiska grupperna ska spetsa kompetensen i företaget, och att digitala arenor ska användas på ett framsynt sätt som bidrar till att utveckla företaget. Genom att öka kunskapen i företag ägda och ledda av kvinnor, skapar vi även möjligheter att kunna påverka den utveckling som sker, där vi ser kunskap som en nyckel till påverkan!

Mer om det på Näringslivsdagen, hoppas vi ses då!