Vem sa vad? – dokumentation från konferensen Fatta Jämställdhet!

För dig som inte hade möjlighet att medverka på konferensen Fatta Jämställdhet! den 30 september på Moriska Paviljongen, eller för dig som helt enkelt vill friska upp minnet, finns här dokumentation med bilder på och referat från alla talare och diskussioner.

Konferensmoderator var Sydsvenskan/HD:s Heidi Avellan. Foto: Lani Noreke

”Vi vill att alla ska fatta jämställdhet!” deklarerade Winnet Skånes ordförande Katarina Erlingsson och möttes av omedelbart bifall från publiken. ”Att fatta jämställdhet handlar om att veta varför det är viktigt. Men även om att omfamna och greppa tag i begreppet.” Det var den sista dagen i september 2015 och ett sjuttiotal personer hade samlats i Moriska Paviljongens vackra lokaler i Malmö för en fullspäckad konferensdag om jämställd regional utveckling. Med avstamp i det aktuella jämställdhetsläget var siktet inställt på att under dagen vaska fram nya utmaningar, behov och möjligheter för ett jämställt Skåne. Inspelen, tipsen och uppmaningarna var många – från såväl de inspirerande talarna som den engagerade publiken. Och nog lämnade vi alla Moriskan både klokare och ännu mer beslutsamma att fortsätta förändra.
Nyfiken på vad som blev sagt? I behov av att friska upp minnet? Här finns ett gäng av de många guldkornen samlade.

Läs dokumentationen från konferensen här

Norekefoto-9070
Katarina Erlingson är ordförande i Winnet Skåne. Foto: Lani Noreke