Landskrona Social Sustainability Day

IMG_9717

I tisdags anordnade Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Landskrona stad Landskrona Social Sustainability Day. Fokus låg på inkluderande tillväxt i Skåne och hur vi på bästa sätt kan tillvarata den potential som våra regionala förutsättningar ger oss. Det talades om social hållbarhet, och hur näringslivet kan bidra till en socialt hållbar samhällsutveckling i Skåne. Modererade gjorde Lena Friblick, på ett alldeles ypperligt sätt!

Vi fick bland andra lyssna på Rasmus Cruce Naeyé, politiskt sakkunnig från Arbetsmarknadsdepartementet, som bland annat pratade om vikten av att de på regeringsnivå har en nära dialog lokalt och regionalt, för att kunna ta med input från hur det tänks runtom i landet. Lena Andersson, rektor på Dammhagskolan i Landskrona, berättade hur de arbetat för att skapa en inkluderande skola som tar tillvara den mångfald som finns, där de bland annat sett förbättrade resultat och en förbättrad skolmiljö. Fadi Barakat, konsultchef Manpower Skåne utgick från sina erfarenheter från den skånska arbetsmarknaden och hur han har gått från utanförskap till innanförskap.

IMG_9720
Rasmus Cruce Naeyé, Arbetsmarknadsdepartementet 
IMG_9722
Lena Andersson, Dammhagskolan
IMG_9723
Fadi Barakat, Manpower Skåne

Första passets medverkande samlades upp i en panel, som fokuserade på hur det går att tillvarata den potential som finns i Skånes mångfald. I panelen lyftes bland annat rollen som rekrytering spelar. För att öka integrationen och mångfalden krävs att både stora offentliga aktörer och mindre privata aktörer, rekryterar kompetensbaserat. Arbetsgivare har några av nycklarna till att bryta utanförskap!

IMG_9730