Genomförande av Winnet Skånes Digitala Agenda 2014–2015

banner_emarketeer

Sedan vi inledde arbetet med vår digitala agenda under 2014 har vi genomfört en rad aktiviteter inom våra prioriterade insatsområden. Vi har bland annat arrangerat föreläsningar och seminarium och arbetat med en metodutvecklingsprocess tillsammans med föreningen Christina. Syftet har varit att utveckla metoder för att öka det digitala innanförskapet. Vi har velat undersöka vilka typer av problem och möjligheter praktiker och
teoretiker lyfter fram, och hur det tas emot av målgruppen, som i vårt fall mestadels varit företagande kvinnor.

Den praktiska processen med genomförandet finns sammanfattat i en uppdatering till vår digitala agenda: Genomförande av Winnet Skånes Digitala Agenda 2014-2015. Du hittar den här.