Genusdriven social innovation

sisummit1
Moderator Trine Grönlund inledde dag 1

24-25/11 har Social Innovation Summit pågått i Malmö, och Winnet Skåne har varit på plats båda dagarna. Två intensiva dagar med många intryck, ny kunskap och fullt fokus på social innovation!

sisummit
Maria Pålsson, IKF och Malin Lindberg, Luleå Tekniska Universitet

Vi började dag två på frukostseminarium om genusdriven social innovation. Malin Lindberg inledde med att berätta om det Vinnova-finansierade projekt som LTU drivit 2013-2015, där Winnet Sverige varit en av de deltagande organisationerna. Malin definierade genusdriven social innovation som utvecklandet av nya varor, tjänster, metoder som är sociala i bemärkelsen att de identifierar och förändrar rådande genusmönster i organisationer och samhälle i en mer jämställd riktning.  Malin menar att det på innovationsområdet syns genusbaserad segregering och hierarki i mansdominansen bland de innovatörer, innovationer, sektorer och branscher som uppmärksammats och främjats i politik och forskning. Genusdriven social innovation utmanar dessa mönster genom att synliggöra innovation i de former och sammanhang där könsbalansen är jämnare eller där kvinnor är i majoritet, vilket bidrar till att väga upp den rådande och traditionella mansdominansen.

Maria Pålsson gav praktiska exempel från IKF  på arbete som de driver och har drivit sedan början på 2000-talet inom social innovation.