Representation i näringslivsråden i Skånes kommuner

2011 gjorde Winnet Skåne första undersökningen av hur jämställd representationen i skånska kommuners näringslivsråd var. Siffrorna uppdaterades 2013, och nu senast under sommaren 2015. Vi har ställt samman siffrorna i ett kompletterande dokument till rapporten Hur jämställt är företagandet i Skånes kommuner? som publicerades 2012.

Siffrorna från 2015 visar bland annat att representationen i näringslivsråden i Bromölla, Hörby, Kristianstad, Ystad och Örkelljunga kan räknas som jämställd!

Uppdateringen finns att läsa här.