Konferens: Jämställdhetspolitik, forskning och praktik

I tisdags, den 1/12 arrangerade sydlänens Länsstyrelser en gemensam jämställdhetskonferens i Växjö. Fokus för dagen var jämställdhetspolitik, forskning och praktik och utgick från de nya jämställdhetsutredningar som kommit det senaste året. Kronobergs läns landshövding Kristina Alsér inledde med att konstatera att jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling, och att jämställdhet ska vara en del av allt beslutsfattande på Länsstyrelserna.

IMG_0128
Lenita Freidenvall, Jämställdhetsutredningen

Lenita Freidenvall, som ingått i Jämställdhetsutredningen presenterade dels deras uppdrag, men även kring de slutsatser och rekommendationer de kan dra i och med utredningen. Vi har sammanfattat utredningen här, och det vi särskilt vill lyfta från Freidenvalls presentation är hennes konstaterande att utvecklingen går både framåt, bakåt och står still. Utvecklingen är inte linjär, vilket gör det viktigt med tydlig styrning och tydliga mål, strategier och strukturer för jämställdhetspolitiken.

IMG_0136
Christina Bergqvist, professor Uppsala Universitet, Jämställdhetsutredningen

Christina Bergqvist, som tagit fram underlag till Jämställdhetsutredningen, presenterade de senaste 10 årens utveckling inom jämställdhetsmål 1, om fördelning av makt och inflytande. Hon konstaterade bland annat att vi ser en jämn könsfördelning i bland annat regering och bland förtroendevalda i kommuner och landsting, men att andelen kvinnor minskat i riksdagen och i riksdagsutskotten. Samtidigt har andelen kvinnor ökat från en låg nivå bland universitetsprofessorer och i det privata näringslivet, även om det inte gör representationen jämställd.