Kan vi leva och verka på lika villkor – Jämställdheten i sju kommuner

framsida

I april publicerade vi rapporten Kan vi leva och verka på lika villkor? med de fem första kommunerna på Jämställdhetskartan. Sedan dess har två till kommuner tillkommit, så nu släpper vi rapporten i en uppdaterad PDF-version!

I rapporten är resultaten från alla sju kommuner sammanställda och tanken är att kunna få en överblick och analys av statistiken. Resultaten kopplas till befintlig teori och forskning och vi behandlar den könsuppdelade statistiken utifrån de fyra jämställdhetspolitiska målen. För varje jämställdhetspolitiskt mål har vi valt ut ett antal indikatorer som belyser jämställdheten i kommunen, och utifrån kommunernas resultat drar vi en rad generella slutsatser.

Ni hittar rapporten här!