Tre år med jämställd regional utveckling

framsida

Vi har och med avslutet av verksamhetsbidraget från Tillväxtverket inom regeringsuppdraget Resurscentra för kvinnor 2013-2015 samlat upp och sammanfattat de senaste tre årens arbete i en rapport med namnet Tre år med jämställd regional utveckling i fokus. Tanken är att kunna få en enkel överblick över arbetet som är gjort inom en rad olika projekt.

Syftet med vårt arbete har varit att bidra till jämställdhet inom det regionala tillväxtarbetet i Skåne genom att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande. Winnet Skåne har arbetat inom fyra av fem insatsområden:

1. Entreprenörskap och innovativa miljöer
3. Tillgänglighet
4. Strategiskt gränsöverskridande samarbete
5. Landsbygdsutveckling

Ni hittar rapporten här.