Jämställdhetsutbildning i Trelleborg

Tidigare i höstas fick vi en förfrågan om att hålla en jämställdhetsutbildning för Kultur- och fritidsförvaltningen i Trelleborgs kommun, med anledning av de extra resurser som Fritidsnämnden fått under 2015 för att göra insatser för att skapa lika villkor för tjejer och killar att delta i idrottslivet i Trelleborg. Inom ramen för det som de kallar Trelleborgsmiljonen har en rad insatser gjorts. Bidrag har getts till goda idéer och projekt för att stödja föreningarnas egna initiativ som syftar till att engagera fler flickor och tjejer inom idrott, en tjejvecka har arrangerats, ett utbildningsläger anordnats osv. Som ett led i arbetet ville de utbilda sin personal och i onsdags var det dags!

hanna.jpg
Hanna var engagerad när hon gick igenom svensk jämställdhetspolitik och dess grunder.

 

Vi tog hjälp av Hanna Glans och EQO för att sy ihop en dag utefter Trelleborgs önskemål. Vi blandade kunskapsintensiva pass med goda exempel från kommunal sektor, och fokuserade på att ge förvaltningen inspiration till fortsatt arbete. Förvaltningens alla sju enheter och deras chefer var representerade, och det blev en bra heldag innan julledighet!