Förändringar i föräldraförsäkringen

Att kvinnor står för större delen av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, föräldraledigheten inkluderad, är ingen hemlighet.

Vid årsskiftet infördes en tredje månad öronmärkt för vardera föräldern i föräldraförsäkringen. Det innebär att de tidigare 60 dagarna blir 90 och går inte att överlåta till den andre vårdnadshavaren.

Samtidigt visar siffror från Försäkringskassan att 23 procent av papporna till barn födda 2012 inte tog ut en enda dag med föräldrapenning barnets första två år. Istället väntar pappor med att ta ut sina föräldradagar till efter två-årsdagen. Dessutom visar siffrorna att det framför allt är lågutbildade pappor och pappor med låg inkomst som väljer att inte ta ut några dagar de första två åren.

Pappor med låg inkomst avstår för att de inte anser att de har råd, eftersom de bara har rätt till ersättning på grundnivå. Samtidigt visar statistik att mammor med samma låga inkomst ändå tar ut föräldrapenning.

– Attityder, värderingar och normer ligger kvar sedan länge. Ofta säger familjerna att de inte har råd att dela mer jämställt. Men i de fall där kvinnan tjänar mer, så avstår mannen ändå sina dagar och kvinnan tar ut de flesta av dagarna. Kön går före lön, helt enkelt, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.