Winnet Skåne söker en verksamhetsledare!

hej2

I din roll som verksamhetsledare har du personal-, ekonomi- och utvecklingsansvar för verksamheten. I uppdraget ligger att vara en länk mellan anställda, uppdragsgivare, samarbetspartners, styrelse och medlemmar samt medverka i det strategiska arbetet tillsammans med styrelsen.

Vi söker dig som:
  • Har gedigen erfarenhet av att driva och leda projekt med flera intressenter.
  • Har god kännedom om möjligheter till projektfinansiering, där det ingår att skriva ansökningar om projektmedel, projektredovisningar samt projektbudgetering.
  • Har erfarenhet av regionalt utvecklingsarbete.
  • Har kompetens inom genus- och jämställdhetsarbete.
  • Har erfarenhet av personal-, ekonomi- och utvecklingsansvar.
  • Har en utbildning på högskolenivå som anses relevant för tjänsten.

Du skall ha goda ledaregenskaper och ha intresse och engagemang för att organisera en idéburen verksamhet i alla dess delar. Det är viktigt att du brinner för jämställdhetsfrågor och har ett starkt intresse för regionalt utvecklingsarbete.

Vi vill ha din ansökan snarast, dock senast den 15 februari.

Mer information hittar du här.