Dag 1 på Jämställdhetsdagarna

I onsdags inleddes Jämställdhetsdagarna på Malmö Live!

IMG_0745

Invigningen leddes av Heidi Avellan, som konstaterade att välfärdsstaten och inte diamanter är en kvinnas bästa vän. Under invigningen talade bland andra jämställdhetsminister Åsa Regnér och Margareta Pålsson, landshövding Skåne län,
Märta Stenevi, regionråd, Region Skåne, och Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, Malmö höll ett samtal om betydelsen av jämställdhet.

IMG_0747

När invigningen var avklarad var det dags att hugga in på programmets olika pass. Vi var bland annat på ett om jämställdhetsbudgetering som inleddes av Per Bolund (MP), finansmarknadsminister. Bolund poängterade vikten av att ha med jämställdhetsperspektivet från början i budgetprocesser, och att det inte är något att ta in på slutet. Han menade att den ekonomiska politiken kan påverka vad som anses vara viktigt och berättade vidare att regeringen analyserar varje budgetpost ur ett jämställdhetsperspektiv.

Vi fick några olika exempel på jämställdhetsbudgetering i kommuner. Anne Andersson, tidigare ekonomidirektör och nytillträdd kommundirektör i Örebro kommun, gav ett exempel från Överförmyndarverksamheten. När verksamheten analyserades utifrån ett jämställdhetsperspektiv så upptäcktes att arvoden till goda män varierade, och att männens ersättning var högre än kvinnornas. Dessutom har de sett könsskillnader i hur unga placeras i kommunen. Medan flickor oftare placeras i familjehem, hamnar pojkar i HVB-hem.

IMG_0749

Vi var även på ett pass om jämställd vård, som socialförsäkringsminister Annika Strandhäll inledde. Sedan 2010 har sjuktalen ökat markant, en ökning som prognostiseras fortsätta även framöver. Bland de som är sjukskrivna är 2 av 3 kvinnor. 42 % av alla de som sjukskrivs idag görs det på grund av en psykisk diagnos, bland kvinnor är den siffran 46 %. Strandhäll slog fast att vi måste kunna se alla pusselbitar som påverkar ohälsan samtidigt för att kunna förbättra!

Förutom ekonomi och vård, lyssnade vi på seminarier om jämställda offentliga miljöer, inkluderande tillväxt och hållbar ekonomisk utveckling.