Dag 2 på Jämställdhetsdagarna

Precis som dag ett, var dag två fylld med intressanta seminarier.

IMG_0768

Först ut var ett seminarium om jämställdhet och näringsliv, som Caroline Nord från AllBright inledde. Näringslivet är sämst på kvinnor på ledande positioner, till skillnad mot inom exempelvis politiken och i offentlig förvaltning.

IMG_0770

Tittar vi på maktpositioner i näringslivet finns det 19 % kvinnor i ledningsgrupper, 6 % kvinnor på VD-positioner, 28 % kvinnor i styrelser och 5 % kvinnor på ordförandeposter. Med den utvecklingstakt vi ser idag, är näringslivet jämställt först 2063!

IMG_0773

Caroline lyfte fram tre sätt att göra rätt på, frånsett att jämställdheten måste komma uppifrån, från ledningen:

  1. Mät och sätt mål
  2. Professionalisera rekryteringen
  3. Granska företagskulturen.

IMG_0777IMG_0778

Efter seminariet hade Region Skåne en verkstad där de gick igenom hur de arbetat tillsammans med aktörer för att främja jämställdhet i det företagsfrämjande systemet.

IMG_0779

Dessutom höll vår systerorganisation Winnet Västra Götaland en verkstad om jämställdhetskartan, som ju även vi i Skåne arbetar med!

IMG_0781

Under avslutningen av Jämställdhetsdagarna utsågs Malmö stad och Norra Skogsägarna som vinnare till det svenska Jämställdhetspriset!