Jämställdhet och pensioner

pengar_rgb

Har du koll på sambandet mellan jämställdhet och pension? Varannan kvinna som går i pension i dag får garantipension och nästan hälften av alla kvinnliga pensionärer är fattiga. Män har helt enkelt tjockare plånböcker både i livet i allmänhet och som pensionärer. Av alla med garantipension är 80 % kvinnor. Samtidigt så pensionssparar kvinnor privat i högre utsträckning än vad män gör, men män sparar större summor än kvinnor.

Pensionen är en spegling av de val som vi har gjort i livet, eftersom din pension grundas på din totala livsinkomst. Enligt beräkningar från SEB kan vi se att den som tjänar 30 000 kronor i månaden och går ner till en arbetstid på 80 % i tio år, minskar pensionen med 4000 kronor i månaden. Hur mycket och hur länge du jobbar påverkar därför hur stor din pension blir. Strukturer på arbetsmarknaden, föräldraledighet och ohälsa är alla faktorer som påverkar vår pension. Det handlar om löneskillnader, om heltid och deltid, det obetalda hem- och omsorgsarbetet, om ohälsans konsekvenser på ekonomi med mera. Det är också vanligare att kvinnor saknar tjänstepension; 15 procent mot männens 11 procent har inte tjänstepension vid ­sidan av den allmänna statliga.

Pensionsmyndigheten, som 2013 fick ett särskilt uppdrag att arbeta med jämställdhet, ger några rekommendationer. Förutom det övergripande, det vill säga vikten av att alla som är gifta och sambos delas på ansvaret för barn och hem, så kan du även rent ekonomiskt kompensera den partner som har lägre inkomst. Du kan till exempel överlåta den enes premiepension eller spara i privat pensionsförsäkring till den part som har lägst inkomst.

Medvetenheten om det här har blivit större, men pensionen är kanske inte det första en tänker på när det är dags att välja utbildning, eller när en ska fördela föräldraledighet. Men det är kanske precis det som vi borde tänka på, för att uppnå jämställda ekonomiska förutsättningar livet ut.