AllBrightrapporten 2016

amanda
Se presskonferensen här

AllBright har för femte året i rad granskat svenska börsbolags ledningsgrupper. Det är något som görs årligen, som en temperaturmätning av jämställdheten i näringslivet för att belysa avsaknaden av kvinnor på maktpositioner.

Årets rapport, som ni hittar här, visar att kvinnorna ökar i börsbolagens ledningsgrupper och antalet bolag med jämställda ledningar når nya rekordnivåer. 32 av börsens 282 bolag är numera inom spannet för jämn könsfördelning. Fortsätter utvecklingen i samma takt blir näringslivets ledningsgrupper jämställda år 2040. Det innebär att de som är yngre än 41 år kommer att få uppleva ett jämställt näringsliv innan de går i pension!