Winnet Skåne välkomnar vår nya verksamhetsutvecklare!

linn1

Winnet Skåne är en nod för jämställdhet och regional utveckling och tillväxt. Vi arbetar bland annat med att sprida statistik, kunskap och nya arbetsmetoder. Målgruppen i arbetet för att uppnå jämställdhet är både privat, offentlig och ideell sektor. Winnet Skåne är Regionalt ResursCentrum för kvinnor i Skåne och samlar ideella föreningar och nätverk. Nu skruvar vi upp våra ambitioner!

Genusvetaren Matilda Andersson har sedan 2013 arbetat i Winnet Skåne som projektledare, bland annat med ansvar för Jämställdhetskartan. Nu förstärker vi organisationen med ytterligare en genusvetare, Linn Alenius, som får i uppdrag att förnya och utveckla arbetet. Både Matilda och Linn kommer framöver att arbeta som verksamhetsutvecklare.

Linn Alenius har lång erfarenhet av arbete med jämställdhetsintegrering i både kommunala och ideella verksamheter. Hon är även en av initiativtagarna bakom Uppdrag Ninjas, ett flerårigt Arvsfondsprojekt för att utbilda och engagera unga i jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter. Linn har startat och drivit flera projekt med fokus på praktiskt jämställdhets- och inkluderingsarbete, en erfarenhet som kommer till stor nytta i Winnet Skånes utvecklingsarbete.

Avsikten i rekryteringsprocessen var ursprungligen att anställa en verksamhetsledare, men under processens gång har styrelsen konstaterat att Winnet Skåne främst behöver en person som snabbt kan komma igång att utveckla verksamheten och att hitta nya medel för att göra detta.

Vi hälsar Linn Alenius varmt välkommen i arbetet!