Podcast om jämställdhet

Ett trevligt sätt att hålla sig uppdaterad om jämställdhet är att lyssna på en podcast.

Ett exempel är Jämställdhetspodden som har till syfte att sprida kunskap om jämställdhet och ojämställdhet. I programmet diskuteras frågor om hur grundläggande strukturer skapar olika förutsättningar för kvinnor och män. Podden produceras av några juridikstudenter som driver podcasten som ett ideellt och partipolitiskt obundet projekt. I programmen bjuds olika akademiker, och andra yrkesverksamma experter in för att diskutera olika ämnen ur ett jämställdhetsperspektiv. Här finns program som handlar om klassiska jämställdhetsfrågor som löneskillnader, föräldraförsäkring, maskulinitet eller våld i nära relationer. Men också om moderna teorier som ”Intersektionalitet”.

Avsnitten finns tillgängliga på www.jamstalldhetspodden.se