Årsmötet 2016

Trots olyckor på både vägar och järnvägar lyckades våra tappra medlemmar ta sig i sinom tid till Winnet Skånes Årsmöte 2016. Mötet började med att Anita från Göinge Näringsliv och Queenia berättade om sitt projekt IQ – Integration Queenia.

IMG_1518

Integration Queenia är ett projekt för utlandsfödda kvinnor som är nya i Sverige och vill starta företag. Tanken är att ta tillvara kvinnornas kompetens och vilja genom att erbjuda en mentor från nätverket Queenia. Mentorerna är kvinnor som själva är företagare. Matchning sker utifrån kompetens, intresse, ålder och personlighet. I många fall utvecklas även vänskap mellan adepten och mentorn, berättar Anita. Att delta i projektet ger en god förutsättning för integration där både den språkliga kompetensen förstärks och tidigare utbildning och erfarenhet kan användas i det nya landet. En sådan lyckad matchning skedde mellan Hanan, konstnär från Damaskus, och Pia, konsthantverkare från Gylsboda. De berättade för oss om betydelsen av sitt möte inom projektet och att de nu planerar en gemensam utställning i april.

Foto 2016-03-31 18 43 08

Därefter följde ett panelsamtal om nätverk med Tania Bauder från ProQvi, Anna Haraldsson Jensen från Röstånga Tillsammans, Amelie Rosenquist från Viqtoria och Anita Svensson från Queenia under ledning av Winnet Skånes ordförande Katarina Erlingson:

Vad är era bästa tips för nätverkande? frågade Katarina.

Tania: Att hålla nätverken små!

Anna: Att bygga goda relationer. Det är viktigt att det finns en öppenhet och genuin nyfikenhet där alla som bjuds in får delta med sina frågor. I till exempel Röstånga Tillsammans fanns det ett gemensamt behov av att ha ett levande byliv.

Amelie: För oss i Viqtoria handlar det om att deltagarna vill göra affärer – det är det som driver nätverkandet.

Katarina: Hur bygger man ett nätverk där alla kan känna sig delaktiga?

Tania: genom att visa tillit till deltagarnas förmåga och idéer.

Anna: att det finns ett tydligt syfte med mötet, eller för mobilisering i speciella frågor. Man ska vara försiktig med folks värdefulla tid.

Amelie: Det är också viktigt att tänka på att olika medlemmar har olika behov – för en del är det julfesten som är det viktigaste. Men annars har vi använt Viqtoria som påtryckningsmedel i olika kommunala frågor.

Anita: att vara öppen för andras frågor samtidigt som att tänka på vad är viktigt för mig? Om jag har ett behov  så har antagligen andra samma behov.

Vad har ni varit med om för lyckade nätverk?

Amelie: Vi bjöd in alla nya politiker och frågat dem vad de vill göra för näringslivet. Sen har vi bjudit in upphandlingsenheten så att de ska veta att dessa företag finns i kommunen.

Tania: Det mest lyckade träffen var ett möte mellan unga entreprenörer från Sverige, Turkiet och Finland. Vi hade så intensiva möten under tre dagar 7.00-23.00 så att alla kom under skinnet på varandra. Nyckeln var att lyckas gå över sina trösklar.

Anna: När det gäller lokal utveckling så gäller det att tänka ”hygge”. Oj vad mycket korvgrillning och fika jag har varit på!

Anita: Queenia är det bästa nätverket jag har upplevt.

 

Hur leder man ett nätverk?

Anita: Det ska vara avslappnat.

Tania: Tänk på att alla grupper har olika gruppdynamik

Anna: Gå tillbaka till sig själv, lyfta andra, leva och leda som man lär, att vara genuin och mena det på riktigt.

Amelie: Med respekt för andras drivkraft och vilja. Samt se till att ha skoj! Julfesten är viktig!

Därefter startade själva årsmötet där Matilda Andersson gick igenom verksamhetsberättelsen för 2015 och lite om planerna för 2016.

Katarina omvaldes som ordförande för ett år till, även Maria Kullberg och Lisbeth Böhm valdes om på två år, Tania Bauder har ett år kvar i styrelsen. Nya ledamöter som valdes in och presenterade sig är:

Per Simonsson, VD på Sustainable Business Hub. Han har gedigen erfarenhet av projektutveckling, ledning och finansiering. Per berättade att han fått upp ögonen för jämställdhet efter en utbildning i normkritik inom fastighetsbranschen och att han ser fram emot att utveckla sin kompetens inom detta område.

Olof Eriksson från Coompanion som arbetar med socialt entreprenörskap och kooperativ. Även han med ett intresse för jämställdhet.

Dessutom valdes Anders Norman, vd för Almi Skåne in i styrelsen. Han var dock bortrest och kunde därför inte delta på mötet.