Porträtt av jämställdhet

styrelseledamotGenusfotografen Tomas Gunnarsson har nu släppt sin bok  ”Bilder som förändrar världen – en handbok i genusmedvetet och inkluderande foto”.

Här finns massor av fina exempel på hur du kan tänka kring innan du publicerar bilder. Särskilt om du vill nå nya målgrupper eller en större publik. Många bilder vi möter är stereotypa och kan faktiskt leda till att förlegade normer cementeras i medvetandet. I förlängningen innebär det att vissa företeelser, intressen, yrken, beteenden förknippas med en viss typ av kropp och person.

Genom att leka med normer och fördomar uppnår du både effekten att fler stannar upp och lägger märke till din bild, men också att du faktiskt kan nå ut till de som annars inte känner sig lockade av eller inkluderade i ditt budskap.

Publikationen går att ladda hem gratis här.

På Genusfotografens hemsida kan du också läsa om kampanjen ”Stötta manligt företagande” där män som är företagare får svara på frågor som ofta ställs till kvinnor som är företagare. Syftet med den kampanjen var att ta fram en motbild till den ofta stereotypa (och emellanåt förminskande) bild som ges av kvinnor som är företagare.