Endast 3-4 % män i förskolan

Under de senaste åren har en lång rad projekt och satsningar gjorts för att få in flickor och kvinnor i mansdominerade branscher. Det har handlat om allt från dataprogrammering till rymdforskning. Men motsvarande satsningar på att få fler män att välja kvinnligt könskodade yrkesbanor har lyst med sin frånvaro. Tyvärr har detta lett till att jämställdheten på dessa arenor står och stampar och i vissa yrken har det till och med gått bakåt.

I ett radioinslag från Sveriges Radio uppmärksammas att många manliga förskollärare byter yrke eller hoppar av under utbildningstiden:

”– Jag tror många män känner att förskolan är väldigt kvinnligt kodad, så att säga. Det är ett omsorgsyrke – och att man kanske inte riktigt hör hemma där. Jag tycker personligen att det är väldigt synd, eftersom det behövs män i förskolan, säger Felix Hjorth, blivande förskollärare i Malmö.

Det är under praktiken som många manliga studenter avskräcks, tror Mats Olsson, kursansvarig på Malmö Högskola och själv förskollärare.”

Frågan vi alla måste ställa oss är vad som kan göras för att få männen att stanna kvar och få fler män att söka sig till omvårdande yrken.

Yrken som förskolelärare, barnskötare, fritidspedagog, undersköterska, äldrepedagog är nödvändiga för alla. Precis som att vi alla är beroende av att det finns brandkår och polis så fungerar inte samhället om inte dessa yrken är bemannade. Det är dags att uppvärdera traditionellt kvinnligt kodade yrken till samma hjältestatus och se till att även dessa yrken når en mer jämställd representation.

Du kan lyssna på inslaget här och här finns ytterligare en artikel som belyser problemet.