Frukostseminarium: Jämställdhet i kluster- och innovationsfrämjande miljöer

SIW_A_RGB

 

Den 30 maj-3 juni pågår Skåne Innovation Week och den 31 maj bjuder Winnet Skåne in till ett frukostseminarium!

Tid: 31 maj 2016, 08.00-10:00
Plats: Auditoriet, MINC, Anckargripsgatan 3, Malmö

Winnet Skåne har under flera år gjort kartläggningar av hur jämställdheten utvecklas i kluster- och innovationsfrämjande miljöer i Skåne, och under 2016 kommer en uppdaterad kartläggning att göras.

equlate01LE-WEB-1-8Nu bjuder vi in till ett frukostseminarium under Skåne Innovation Week med Johanna Lundin, jämställdhetsutvecklare på Munktell Science Park i Eskilstuna. Johanna kombinerar föreläsning med workshop, och kommer att berätta om resan med att höja genuskompetensen i näringslivet och om att bidra till ett jämställt innovationssystem.

Anmäl dig här!

 

Program

08:00 Frukost

08:30 Katarina Erlingson, ordförande Winnet Skåne, hälsar välkommen

08:35 Matilda Andersson och Linn Alenius, verksamhetsutvecklare Winnet Skåne, berättar om hur jämställdheten har utvecklats hos skånska kluster- och innovationsfrämjande miljöer de senaste 10 åren.

08:45 Föreläsning och workshop med Johanna Lundin

09:45 Summering

Med reservation för eventuella ändringar.