Winnet Skånes arrangemang och medverkan på Mötesplats Skåne 2016!

Nästa vecka, den 19 augusti är det dags för Mötesplats Skåne. Mötesplats Skåne är ett återkommande arrangemang som Region Skåne arrangerar på Dockplatsen i Malmö och är en del av Skånes regionala utvecklingsstrategi.

Den 19 augusti arrangerar Winnet Skåne två programpunkter, Så här gör vi Skåne till Sveriges mest jämställda region och Mångfaldskartläggning som metod för inkluderande tillväxt. Vi deltar även i panelen Inkubation och innovation – ett interaktivt samtal med fokus på möjligheter i Skåne.

”Så här gör vi Skåne till Sveriges mest jämställda region”

Kl. 10:30-11:00 Plats: Hangaren med Märta Stenevi, kommunalråd Malmö stad, 1:e vice ordförande regionstyrelsen, Region Skåne (MP), Niels Paarup Petersen, Ledamot regionfullmäktige, Region Skåne (C) Kent Mårtensson, Ordförande, Kommunförbundet Skåne (S)

Moderator: Linn Alenius, verksamhetsutvecklare, Winnet Skåne

Framtidstro, livskvalitet, tillväxt, tillgänglighet, innovation och flerkärnighet – det finns många visioner för Det Öppna Skåne 2030. I den här paneldebatten diskuteras på vilka sätt jämställdhet är en nyckel i arbetet för att möta utmaningarna och uppnå den regionala utvecklingsstrategins mål.

”Mångfaldskartläggning som metod för inkluderande tillväxt”

Kl. 14:30-15.00 plats: Fyren med Matilda Andersson, Verksamhetsutvecklare, Winnet Skåne och Tobias Schölin, Näringslivsutvecklare, Region Skåne

Skånes mångfald är lösningen på att skapa en stark hållbar tillväxtmotor. Region Skåne och Winnet Skåne har tillsammans tagit fram Mångfaldskartläggning över Skånes 33 kommuner, som är ett verktyg i arbetet med en nulägesanalys och en metod för att synliggöra möjligheter till en inkluderande utveckling och tillväxt. På det här seminariet berättar vi mer om Mångfaldskartläggningen som metod och hur just din kommun kan använda kartläggningen som ett verktyg.

”Inkubation och innovation – ett interaktivt samtal med fokus på möjligheter i Skåne”

Kl. 15:00-15:45 plats: Akvariet med Kajsa Holst, Escalate, Matilda Andersson, Winnet Skåne, Richard Mosell, Ideon Innovation, Per Tryding, Sydsvenska Handelskammaren, Thomas Hansson, Ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne (MP)

Moderator: Karl-Philip Barakate, Region Skåne

Skånes mångfald är lösningen för tillväxt och utveckling. För att Skåne ska nå målet att bli Europas mest innovativa region måste alla grupper i samhället inkluderas och blir en resurs i arbetet med att stärka den skånska tillväxten. Under seminariet diskuterar vi hur inkubationsmiljön kan vara ett medel för att skapa integration och tillväxt i Skåne.

Anmäl dig till dagen på följande länk: http://app.emarketeer.com/ext/form/survey.php?m=214805aa86c6f2ae66f8d707f710cc2204169cf&sessid=v1–dublLwOc9FzbsboI7OWBHfbhoRJucii&page=1

Programmet i sin helhet hittar du här: http://utveckling.skane.se/om-regional-utveckling/arenor-och-motesplatser/motesplats-skane/program-motesplats-skane/#53092