Jämställdhet: En grundläggande rättighet

7585-413-7.jpg

Igår publicerade SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, rapporten Jämställdhet: en grundläggande rättighet med könsuppdelade nyckeltal för politisk representation, arbetsvillkor och servicen till invånarna.Rapporten ingår i deras serie Öppna Jämförelser och omfattar 23 könsuppdelade nyckeltal inom politisk representation, arbetsvillkor och service till invånarna. De sex nyckeltalen för politik och arbetsliv är gemensamma för kommuner, landsting och regioner medan olika nyckeltal används för den service som levereras. Det ger totalt 11 nyckeltal för landsting/regioner och 18 nyckeltal för kommunerna.

För Skånes del, ser vi att Region Skåne ligger i mittfåran, med goda resultat vad gäller politisk representation men sämre beträffande arbetsvillkor. Totalt kom Region Skåne på elfte plats av 21 regioner och landsting.

Rapporten kan köpas och laddas ner gratis här.