Välkommen på seminarium

INBJUDAN

Jämställdhetsperspektiv på ungas utbildningsval och Skånes arbetsmarknad.

Teknik, utbildning samt vård- och omsorg, är branscher som framöver kommer behöva anställa mycket personal. Är ungas könsstereotypa utbildningsval ett hot mot den framtida kompetensförsörjningen?

 

Skåne har generellt sett en hög utbildningsnivå, men det finns tydliga skillnader mellan grupperna män och kvinnor. Även i arbetslivet befinner sig män och kvinnor inom olika sektorer och i olika branscher. Under eftermiddagen kommer vi belysa olika perspektiv på hur könssegregeringen och ungas utbildningsval påverkar Skånes framtida kompetensförsörjning.

 

Program:

Hur ser det ut nu? Rapporten ”Ungas gymnasieval och den könssegregerade arbetsmarknaden” presenteras av Karin Blomstrand, Winnet Skåne.

Vad görs nu och vad har gjort? Erfarenheter och resultat från tidigare och pågående satsningar: Arbetsmarknadskunskap och sommarpraktik för killar.

Vad är nästa steg? Panelsamtal med avstamp i den framtida kompetensförsörjningen och de jämställdhetspolitiska målen.

 TID
 12:e December: 14:00- 16:00
MÅLGRUPP

Tjänstepersoner inom utbildning och arbetsliv.

PLATS 

Regionhuset Dockplatsen 26 i Malmö Rum: Castor

ANMÄLAN

Till skane@winnet.se senast 8 december.

VARMT VÄLKOMNA!
Moderator:

Sara Lhådö, jämställdhetssakkunnig, Länsstyrelsen Skåne.

Deltagare:

Charlotta Levin, Näringslivsutvecklare, Region Skåne

Jan-Åke Johansson, Avdelningschef Lärande och arbetsliv, Kommunförbundet Skåne.

Anette Stoltz, vägledningsstrateg, Arbetsförmedlingen

Linn Alenius, verksamhetsutvecklare, Winnet Skåne.

Karin Blomstrand, Winnet Skåne

Susan Grahl, studie och karriärvägledare Malmö Högskola

Anne Blomquist & Lars Winclair, Arbetsmarknadskunskap.