Välkommen Swati!

edf

Idag börjar jag min praktik på Winnet Skåne och jag är mycket glad över den stora resa som jag ska ha för några månader och som gett mig en stor möjlighet att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Jag tar chansen att presentera mig för er:

Mitt namn är Swati Sawant. Jag är ingenjör och har en magisterexamen i ledarskap och organisation från Malmö högskola. Min utbildning har gett mig en djup insikt i hållbar affärsutveckling och hållbar projektledning. Den har skärpt min förståelse för de verktyg och metoder som används för projektledning, företags relationer och dataanalys. Jag har också sedan tidigare en examen i företagsekonomi från Indien.

Min utbildning har ökat min förståelse om jämställdhet och mångfald och jag har insett hur viktigt det är att ha ett diversifierat samhälle för att få hållbar tillväxt och utveckling. Under min praktik, kommer jag att bidra till Winnet Skånes vision om ett jämställt Skåne genom min förståelse av hållbarhet och affärsutveckling. Jag kommer vara med och sprida arbetet med Mångfaldskartan och hjälpa till att samla in best practice från kommunernas mångfalds- och jämställdhetssatsningar.

Jag hoppas att min praktiktid på Winnet Skåne ska ge mig mycket övning för att förbättra mina språkkunskaper och att jag ska få ett större nätverk genom att möta olika människor och bidra till samhället genom att göra något bra.

Under mina år på MPower i Indien var jag ansvarig för att hjälpa våra kunder att utveckla och genomföra affärsstrategier. Jag var också ansvarig för samordningen mellan utvecklingsteam och kunder. Genom MPower kom jag i kontakt med olika stora företag i Indien och Singapore där jag fick möjlighet att utveckla mina personliga färdigheter.

Jag är född och uppvuxen i Indien. Jag flyttade till Sverige i 2010 efter att ha gift mig med min man, som är född och uppvuxen här. Tiden i Sverige, tillsammans med min bakgrund har gett mig unik insyn i två olika kulturer och deras samspel med varandra. Detta har bidragit till min förmåga att anpassa mig till nya situationer utan rädsla. Tidigare kollegor och chefer skulle beskriva mig som en ärlig, effektiv och ambitiös person som alltid är villig att lära.

På min fritid tycker jag om att läsa böcker, dansa, träffa vänner, titta på Bollywoodfilmer och Hollywoodfilmer och umgås med min familj. Hoppas ni har fått en någorlunda bild av mig och att vi kommer träffas snart!