Ris eller ros – mångfaldskartan visar vägen!

Mångfaldskartan är ett statistiskt redskap för jämställdhets- och mångfaldsperspektiv på näringsliv och arbetsmarknad över samtliga kommuner i Skåne. Rapporten är framtagen av Winnet Skåne tillsammans med Region Skåne.  På internationella kvinnodagen ville vi uppmärksamma hur det står till med mångfalden ute i kommunerna. Därför skickade vi buketter med ris och rosor till alla kommunchefer i Skåne med följande text:

Ris eller ros?

Hur står det till med jämställdhet, mångfald och integration i din kommun?

 Vilka har höga inkomster och vilka lever under risk för fattigdom? I vilken bransch jobbar flest utrikesfödda kvinnor? Och vad är egentligen vanligast – att vara egenföretagare med svensk eller med utländsk bakgrund?

Mångfaldskartan hittar du här: Mångfaldskartan 

Mångfaldskartan ger en vink om hur kommunerna lever upp till den regionala jämställdhetsstrategin och hur integrationsprocesserna i kommunerna fungerar. Någon kommun har till exempel många kvinnor som driver egna företag, medan en annan kommun har lyckats bredda rekryteringen till olika branscher.

Mångfaldskartan var från början tänkt att användas av tjänstepersoner i kommunerna, men är spännande för alla som är intresserade av jämställdhet och strukturer som visar skillnader i makt och möjligheter, t.ex. politiker, intresseföreningar, näringslivet och invånare.

Som en utveckling av Mångfaldskartan vill vi nu samla in goda exempel från kommunernas egna satsningar.

Vi är övertygade om att många bra satsningar redan görs och har gjorts i kommunerna för att få till ett mer jämlikt samhälle. Inte minst vittnar de stora skillnaderna mellan kommunerna om att en del kommuner gjort satsningar som ger resultat.

Vårt nästa steg med Mångfaldskartan är därför att samla in kommunernas egna best practice för att se vad som görs och har gjorts och vad det gett för effekter på jämställdhet ur ett intersektionellt perspektiv.  Vår förhoppning är att kunna skapa en kunskapsbank som gör det lättare att inspireras av varandras arbete. Tanken är att underlätta spridning av goda exempel och uppmuntra till kommunövergripande samarbete.De insamlade exemplen kommer sammanställas och lyftas vid Skåne Innovation Week.

Goda satsningar och exempel förtjänar att spridas!

Därför kommer vi uppmärksamma de tre kommuner som varit särskilt innovativa på jämställdhets- och jämlikhetsområdet vid en prisutdelning i samband med Skåne Innovation Week i juni i år. Kommer din kommun att vara en av de utvalda?

Låt oss ta del av ditt goda exempel – mejla till swati.sawant (at) winnet.se

Vi kommer också gärna för att presenterar resultaten i din kommun eller organisation. edf

Om Mångfaldskartan

Mångfaldskartan är ett statistiskt redskap för jämställdhets- och mångfaldsperspektiv på näringsliv och arbetsmarknad över samtliga kommuner i Skåne, framtaget av Winnet Skåne och Region Skåne. Mångfaldskartan gör statistiken konkret och förklarar konsekvenserna på ett lätt sätt. Kartläggningen innehåller aktuella uppgifter över jämställdhet och mångfald inom:

  • Offentlig & privat sektor
  • Branscher
  • Företagare & anställda
  • Chefsyrken
  • Utbildning
  • NEET (Not in Employment, Education or Training)
  • Risk för ekonomisk utsatthet
  • Inkomster

Mångfaldskartan är tänkt att användas som en del i måluppfyllelsen för Skånes regionala utvecklingsstrategi.