Winnet Skåne-priset 2017: Här är de nominerade!

Helsingborg, Hörby, Malmö, Perstorp och Östra Göinge är nominerade till Winnet Skåne-priset 2017. Priset uppmärksammar den kommun som genomfört en särskilt innovativ jämställdhets- och mångfaldssatsning. Vinnaren utses nästa vecka i samband med Social innovation Day.

– Vi vill öka intresset, engagemanget och kunskaperna för en jämställd regional utveckling och tillväxt. Det finns mycket bra som görs i kommunerna och i år vill vi uppmärksamma deras satsningar på mångfald och jämställdhet. Samtidigt vill vi passa på att efterlysa fler goda exempel som kan inspirera till fler initiativ och samverkan, säger Linn Alenius, verksamhetsutvecklare för Winnet Skåne.

Winnet Skåne har på uppdrag av Region Skåne tagit fram Mångfaldskartan – Ett statistiskt redskap för att främja jämställdhet och mångfald inom näringslivet och arbetsmarknaden i de skånska kommunerna. Som ett led i kartläggningen har Winnet Skåne bett alla kommuner att berätta om vilka satsningar de har genomfört för att alla grupper i samhället ska inkluderas och vara en resurs i det lokala utvecklingsarbetet.

– Det görs väldigt mycket i kommunerna och vi har fått in många goda exempel på åtgärder, metoder och initiativ för att främja jämställdhet och mångfald. Att arbeta för lika möjligheter och rättigheter är en förutsättning för den regionala utvecklingen och tillväxten i Skåne, säger Katarina Erlingson, ordförande för Winnet Skåne.

Utdelningen av Winnet Skåne-priset 2017 sker på Social Innovation Day
den 1 juni kl 11.45, Plats: Coompanion Skåne, Ängelholmsgatan 1A i Malmö.

Skärmavbild 2017-05-18 kl. 07.50.09

Helsingborg – Helsingborgs stad för ett långsiktigt och brett mångfalds- och diskrimineringsmotverkande arbete som genomgående präglas av ett intersektionellt tänkande. Satsningarna inom ”Mångfaldskartan Helsingborg” är många och inkluderar såväl medborgare och civilsamhälle som arbetsmarknaden. För detta välförankrade, genomtänkta och kontinuerliga arbete är Helsingborgs stad en självklar kandidat till Winnet Skåne-priset 2017.

Hörby – Hörby kommun har satt mångfalden högt på agendan. Genom modellen ”Bygga broar” har man inlett ett våldsförebyggande och integrationsfrämjande arbete som sätter barnet i fokus. Satsningen inbegriper såväl ideella organisationer som en stor mängd av den offentliga sektorns instanser och inkluderar aktivt målgruppen. För dessa välutförda satsningar för integration och mot inte minst hedersrelaterat våld- och förtryck nomineras Hörby kommun till Winnet Skåne-priset 2017.

Malmö – Malmö säger ja till jämställdhet och nej till diskriminering. Detta syns tydligt i utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering, där man satt ambitiösa och långsiktiga mål att uppnå till och med år 2020. Genom kreativt, långsiktigt och genomtänkt arbete har man integrerat ett jämställdhetsperspektiv i alltifrån Gatukontor och miljöförvaltningar till kultur-och fritids- samt arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningar. Alltid med invånarens och medborgarens delaktighet i fokus. För detta imponerande arbete nomineras Malmö stad till Winnet Skåne-priset 2017.

Perstorp – Perstorps kommun har engagerat hela samhället i att förbättra och tillgängliggöra sin stöd och service för alla invånares väl. Genom satsningar som SIMS Perstorp, fokusdager, öppna hus hos föreningslivet mm. Har man sett till att göra arbetsliv, kulturverksamhet och föreningsliv tillgängligt för fler Perstorpsbor. Med mångfald och jämställdhet som ledstjärna inkluderar satsningarna invånare, ideell sektor, näringsliv och offentlig sektor och präglas av genomtänkt långsiktighet. Därav nomineras Perstorp till Winnet Skåne-priset 2017.

Östra Göinge – Är det verkligen möjligt att engagera och samla kommunen, statliga myndigheter, frivilligorganisationer, kommunala bolag, lokala företag, tidningar, privatpersoner, Svenska kyrkan, studieförbund, samt intresse- och civlisamhällesorganisationer i ett enda integrationsprojekt för nyanlända? Ja, svarar Östra Göinge på denna fråga. Genom projektet ”Tillsammans bygger vi framtiden” har man fått nya- och väletablerade invånare att mötas i allt ifrån matlagningskurser- och mässor samt språkvänskaper och mentorsprogram. Därför är Östra Göinge självklart nominerade till Winnet Skåne-priset 2017.


En reaktion på ”Winnet Skåne-priset 2017: Här är de nominerade!

Kommentarer inaktiverade.