Östra Göinge vinnare av Winnet Skåne-priset

Östra Göinge är vinnare av Winnet Skåne-priset 2017. Med priset uppmärksammar vi den kommun i Skåne som genomfört en särskilt innovativ jämställdhets- och mångfaldssatsning. Priset delas ut på Social innovation Day i Malmö, nu på torsdag den 1 juni.

Vi vill öka intresset, engagemanget och kunskaperna för en jämställd regional utveckling och tillväxt. Östra Göinge har verkligen visat att samverkan mellan olika typer av aktörer är framgångsrikt inte minst när det gäller att ta tillvara den mångfald av idéer, kompetens och handlingskraft som faktiskt finns i alla samhällen, säger Linn Alenius, verksamhetsutvecklare för Winnet Skåne.

Skärmavbild 2017-05-30 kl. 10.33.44

Motivering: Östra Göinge vinnare av Winnet Skåne-priset 2017.
Är det verkligen möjligt att engagera och samla kommunen, statliga myndigheter, frivilligorganisationer, kommunala bolag, lokala företag, tidningar, privatpersoner, Svenska kyrkan, studieförbund, samt intresse- och civlisamhällesorganisationer i ett enda integrationsprojekt för nyanlända? Ja, svarar Östra Göinge på denna fråga. Genom projektet ”Tillsammans bygger vi framtiden” har projektet fått nya- och väletablerade invånare att mötas i allt ifrån matlagningskurser- och mässor samt språkvänskaper och mentorsprogram. Därför går Winnet Skåne-priset 2017 till Östra Göinge.

Winnet Skåne har på uppdrag av Region Skåne tagit fram Mångfaldskartan – Ett statistiskt redskap för att främja jämställdhet och mångfald inom näringslivet och arbetsmarknaden i de skånska kommunerna. Som ett led i kartläggningen har vi bett alla kommuner att berätta om vilka satsningar de har genomfört för att alla grupper i samhället ska inkluderas och vara en resurs i det lokala utvecklingsarbetet. Av de skånska kommunerna blev fem nominerade till Winnet Skåne-priset 2017: Helsingborg, Hörby, Malmö, Perstorp och Östra Göinge. Och nu är alltså Östra Göinge utsedd av Winnet Skånes styrelse till vinnare.

Det görs väldigt mycket i kommunerna och vi har fått in många goda exempel på åtgärder, metoder och initiativ för att främja jämställdhet och mångfald. Att arbeta för lika möjligheter och rättigheter är en förutsättning för den regionala utvecklingen och tillväxten i Skåne, säger Katarina Erlingson, ordförande för Winnet Skåne.

 Utdelningen av Winnet Skåne-priset 2017 sker på Social Innovation Day den 1 juni kl 11.45, Plats: Social Innovation Skåne, Ängelholmsgatan 1A i Malmö.