Regionalt forum: Överenskommelsen Skåne 20 oktober

 

I fredags, den 20 oktober, medverkade Winnet Skåne med ett seminarium på NÄTVERKETs årliga regionala forum för Överenskommelsen Skåne. Verksamhetsutvecklare Matilda Kullebjörk berättade om projektet Mångfaldskartan, samarbetet med Region Skåne och vad kartläggningen visat och genomförde en kortare workshop med deltagarna.

Visste ni till exempel att kvinnor med utländsk bakgrund har eftergymnasial utbildning i större utsträckning än män med svensk bakgrund, men att de samtidigt är de som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden? Eller att kvinnor med svensk och män med utländsk bakgrund blir chefer i lika stor utsträckning?