Lunchworkshop om #metoo och arbetsgivaransvaret

Höstens #metoo-rörelse har lyft frågor om jämställdhet, makt och strukturer och flyttat fokus från offer till förövare. De olika upprop som skett i kölvattnet av #metoo vittnar om hur kvinnor utsätts för diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen.

Den 7 december bjuder Winnet Skåne in till lunchworkshop i Lund tillsammans med Hillevi Brandt, jurist på Malmö mot diskriminering. På lunchen fördjupar vi oss i vem som bär ansvar för frågan och vad kan vi göra när dessa typer av händelser sker på jobbet. Workshopen bygger på case och deltagarna bidrar med olika perspektiv och utbyter erfarenheter.

klubba_cmyk

 

Läs mer i inbjudan här.