Winnet Skåne lanserar maktrummet.se

WinnetMaktrummet_Logo_CMYK (002)

WINNET SKÅNE LANSERAR MAKTRUMMET.SE

Idag lanseras Maktrummet.se som är en del av Winnet Skånes arbete för en jämställd regional utveckling och tillväxt och ett samarbete med stiftelsen FairPay. Maktrummet växte fram i kölvattnet av #metoo, som synliggjorde omfattningen av sexuella trakasserier och flyttade fokus från offer till förövare.

Maktrummet.se samlar berättelser från kvinnor och icke-binära som vittnar om hur sexism, härskartekniker och sexuella trakasserier tar sig uttryck i arbetslivet och det offentliga rummet. Berättelserna utgör ett mönster, en mosaik av stora och små handlingar. Maktrummet vill rikta blicken mot de maktstrukturer som finns kopplade till #metoo och kommer användas som utbildningsmaterial.

Syftet med Maktrummet är att skapa ett underlag för att fokusera på faktiska åtgärder. Hemsidan är ett levande material där kvinnor och icke-binära kan bidra med berättelser. Maktrummet samlar kunskap och processmaterial som uppdateras löpande.

Läs mer om Maktrummet och besök hemsidan på http://maktrummet.se.

 

Maktrummets logga är utformad av Ingrid Guillermo. Webbsidan är utvecklad av Susanne Eneroth på Centimedia.

 

Besök maktrummet.se här!