Workshop: Idéburen Sektor & #metoo – Vad händer nu?

I tisdags arrangerade Winnet Skåne tillsammans med NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne en workshop om idéburen sektor och #metoo.

Syftet var att göra något konkret av allt det som kommit upp under #metoo, och fundera på hur idéburen sektor kan arbeta för att inkludera jämställdhetsperspektiv, bryta tystnadskulturer och förändra maktstrukturer. Deltagarna arbetade utifrån tre olika cases och fick i uppdrag att ta fram en checklista för att konkretisera de olika steg en organisation kan ta i sitt arbete mot sexuella trakasserier och för en inkluderande organisationskultur.

Workshoppen lyfte viktiga frågor och ledde fram till många intressanta diskussioner. Deltagarna fick fundera över vad de kan göra redan idag och vad som blir deras nästa steg. Idag har vi sammanställt en gemensam checklista utifrån deltagarnas tankar och idéer:

Checklista efter #metoo i idéburen sektor

  1. Det ska finnas en levande värdegrund i organisationen. Organisationen måste veta vad den står för och därför är det viktigt att ta fram värdegrunder, policys och handlingsplaner. Både handlingsplan och jämställdhetsplan ska vara tydlig och väl synlig och vara något som alla medarbetare känner till.
  2. Det ska ställa krav på att dessa rutiner och riktlinjer följs så att det inte endast är papper som ligger i en låda och samlar damm. Dessa policys ska även användas när organisationen samverkar med andra, vad gäller samarbetspartners, projekt mm.
  3. Det ska finnas rum för levande diskussioner. Det är viktigt att hålla samtalet om jämställdhet och diskriminering levande så att värdegrunden faktiskt används och skapar trovärdighet hos organisationen.
  4. Det är viktigt att arbeta kunskapshöjande angående jämställdhet och exempelvis problematisera maktstrukturer. Om inte kunskapen finns inom den egna organisationen kan den hämtas utifrån På samma sätt kan organisationen stötta sina medlemsorganisationer och arbeta för jämställdhet genom samarbete, genom exempelvis fysiska träffar och kontinuerlig dialog.
  5. Värdegrundsarbetet är ett löpande arbete som måste följas upp. Ha en årlig uppföljning av den upplevda jämställdhetsnivån och trivseln inom organisationen.

 

Vill du få en större inblick i workshoppen hittar du alla casen här.