Publikation om #metoo och arbetsgivaransvaret

Winnet Skåne vill stärka handlingskraften för att arbeta med jämställdhet ipraktiken och bjuder därför in till en rad lunchworkshops under 2018. Luncherna är en del i Winnet Skånes arbete för jämställdhet och regional utveckling och tillväxt. Fokus för luncherna är det aktiva jämställdhetsarbetet. Projektet smygstartade redan 2017 när vi hade en lunchworkshop som tog avstamp i #metoo.

Till varje lunch följer en kort kunskapssammanställning på ämnet. Nu kan du läsa Metoo och arbetsgivaransvaret som lyfter arbetsgivaransvaret från ett diskrimineringsrättsligt perspektiv.

hela_rgb

 

 

Läs den här!